Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw - II edycja

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielc oraz Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży ze Staszowa, pragną zaprosić Państwa do udziału w projekcie "Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw - II edycja". Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jest to kontynuacja projektu regrantingowego realizowanego przez SIR w latach 2014-2016 na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach II edycji projektu, realizowane będzie wsparcie ukierunkowane na wspieranie liderów lokalnych, rozwój młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zadanie to będzie realizowane poprzez działania animacyjno-doradcze i przyznawanie mikrograntów - dotacji do 5000,00 zł na realizacje małych lokalnych inicjatyw lub finansowanie lokalnych przedsięwzięć grup nieformalnych kwotami do 5000,00 zł / inicjatywę.

Aktualnie ogłoszony został I nabór wniosków w ramach konkursu FIO nr 1/2017.

W tym konkursie wysokość środków finansowych zaplanowanych na dofinansowanie mikrodotacji to 180.000,00 z (alokacja może jeszcze ulec zwiększeniu).

W celu ubiegania się o mikrodotację, należy złożyć wniosek o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.fio.sir.com.pl

Termin składania wniosków: 26.06.2017 r. (od godz. 8:00) – 07.07.2017 r. (do godz. 16:00).

Szczegółowe informacje dot. naboru zostały zawarte są w Regulaminie projektu a zasady wypełniania wniosku zostały określone w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Wszystkie dokumenty, aplikacja do generowania wniosków oraz szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie www.fio.sir.com.pl

Z poważaniem

Zespół projektowy

Integracja i Rozwój

  Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw - II edycja - 1

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl