Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Gmina Bogoria partnerem projektu Liderzy Kooperacji

We wtorek, 04 czerwca 2019r w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach z udziałem marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renaty Janik podpisane zostały porozumienia o współpracy pomiędzy województwem świętokrzyskim a 4 powiatami i 6 gminami w realizacji pilotażu projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji”.

Porozumienia podpisali: powiat jędrzejowski i gmina Oksa, powiat jędrzejowski i gmina Wodzisław, powiat kielecki i gmina Bieliny, powiat kielecki i gmina Łopuszno, powiat sandomierski i gmina Łoniów, powiat staszowski i gmina Bogoria.

Powiat staszowski reprezentowany był przez : Starostę Staszowskiego – Pana Józefa Żółciaka, Wicestarostę Staszowskiego  – Pana Leszka Guzala, Skarbnika Powiatu – Panią Jolantę Piotrowską oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Panią Annę Ogórek.

Gminę Bogoria reprezentowały: Zastępca Wójta – Pani Dorota Kruszec Nowińska i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii- Pani Anna Czerwiec.

Marszałek Andrzej Bętkowski powitał przedstawicieli świętokrzyskich powiatów i gmin oraz podziękował za udział w projekcie.

Wicemarszałek Renata Janik podkreślała, że udział w pilotażu projektu umożliwi gminom skorzystanie z pakietu socjalnego, który zakłada sfinansowanie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób dorosłych, dzieci i środowiska lokalnego takich jak: poradnictwo, diagnostyka, terapia, rehabilitacja, warsztaty, utworzenie klubu, centrum wolontariatu, edukacja społeczności, szkolenia kompetencyjne dla kadr. – W pierwszym etapie projektu powstał model kooperacji pomiędzy instytucjami i podmiotami, teraz przechodzimy do konkretów, poprzez jego wdrażanie na obszarze gmin naszego regionu. Do każdego z samorządów trafi wsparcie finansowe w wysokości 56 tys. zł – mówiła Renata Janik.

Celem projektu pn. „Liderzy kooperacji” jest wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich.

Model kooperacji dla gmin wiejskich jest nową, profesjonalną konstrukcją systemu wsparcia na rzecz podmiotów świadczących pomoc i wsparcie w lokalnym środowisku. Ma charakter uniwersalny, tzn. może zostać wdrożony dla dowolnej sytuacji rodziny czy osoby w każdej gminie wiejskiej czy powiecie.

Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentanta województwa podkarpackiego oraz partnerów: Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Białymstoku, Kielcach i Lublinie wraz z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020.

Realizacja projektu potrwa do 31.03.2021 r.

  Gmina Bogoria partnerem projektu Liderzy Kooperacji - 1

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl