Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Podpisanie umowy dot. zadania Rewitalizacja centrum miejscowości Bogoria wraz z przyległymi ulicami

W dniu 25.10.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Staszowie Wójt Gminy Bogoria - Władysław Brudek podpisał umowę partnerską w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu:

,,Rewitalizacja centrum miejscowości Bogoria wraz z przyległymi ulicami”. W ramach projektu o wartości 5 mln zł, Powiat Staszowski realizować będzie zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria – Klimontów, odcinek ul. Rakowskiej w Bogorii” o wartości szacunkowej 300 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków budżetu Powiatu Staszowskiego wyniesie do 30 tys. zł.

Dzięki staraniom Wójta Gminy Bogoria - Władysława Brudka na realizację projektu udało się zaplanować 80% dofinansowania całkowitych kosztów kwalifikowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy - Rewitalizacja Bogoria

  Podpisanie umowy dot. zadania Rewitalizacja centrum miejscowości Bogoria wraz z przyległymi ulicami - 1
  Podpisanie umowy dot. zadania Rewitalizacja centrum miejscowości Bogoria wraz z przyległymi ulicami - 2
  Podpisanie umowy dot. zadania Rewitalizacja centrum miejscowości Bogoria wraz z przyległymi ulicami - 3
  Podpisanie umowy dot. zadania Rewitalizacja centrum miejscowości Bogoria wraz z przyległymi ulicami - 4

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl