Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Podpisanie umowy z wykonawcą zadania - Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria

W dniu 17.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bogorii została podpisana umowa z Wykonawcą zadania pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria” firmą „ADMA” której właścicielem jest Marian Macias. Inwestycja finansowana jest ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”, Oś priorytetowa „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”. Całość inwestycji ma wartość 3 132 810,00 zł, wnioskowane dofinansowanie: 2 037 600,00 zł, pozostałe środki będą pochodzić z budżetu gminy.

 

Podpisanie umowy - ADMA Macias

  Podpisanie umowy z wykonawcą zadania - Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria - 1
  Podpisanie umowy z wykonawcą zadania - Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria - 2
  Podpisanie umowy z wykonawcą zadania - Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria - 3

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl