Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Gmina Bogoria Strona Główna
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Spotkanie dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Bogoria i Jurkowice

            W dniu 27 września 2016 r. w budynku Urzędu Gminy w Bogorii odbyło się spotkanie poświęcone opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miejscowości Bogoria i Jurkowice. Przedstawiciel firmy ”FRESH-BIZ” Piotr Pietruszka – wykonawca dokumentu, zaprezentował obecnym Radnym oraz sołtysom ogólne założenia rewitalizacji, omówił korzyści płynące z opracowanego programu rewitalizacji w tym możliwości pozyskania dofinansowania na inwestycje  w zakresie rewitalizacji oraz przedstawił zebrane informacje o czynnikach degradujących na terenie wskazanym do rewitalizacji.

            Opracowanie  Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Bogoria i Jurkowice na lata
2016 – 2025 umożliwi aplikowanie Gminie Bogoria i innym podmiotom z terenu gminy o środki unijne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych.

            Skuteczność procesu rewitalizacji będzie zależała od partycypacji społecznej. W związku z tym powyższy Program opracowywany jest przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych
i gospodarczych na tego typu konsultacjach społecznych, z których dwie poprzednie odbyły się
w miejscowościach Bogoria i Jurkowice.

 

  Spotkanie dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Bogoria i Jurkowice - 1
  Spotkanie dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Bogoria i Jurkowice - 2
  Spotkanie dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Bogoria i Jurkowice - 3
  Spotkanie dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Bogoria i Jurkowice - 4

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl