Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


  • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Zaproszenie do konsultacji społecznych - LPR Bogoria i Jurkowice

W związku z zakończeniem prac nad projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Bogoria
i Jurkowice na lata 2016-2025” prosimy o zgłaszanie uwag do dokumentu przy wykorzystaniu formularza dostępnego poniżej. Proces konsultacji społecznych domyka prace nad programem oraz stwarza szanse na możliwie pełne uwzględnienie oczekiwań mieszkańców w finalnej wersji opracowania. 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu, który jest dostępny poniżej oraz w Urzędzie Gminy Bogoria w pokoju nr 5

Uwagi prosimy przesyłać do dnia 21 listopada 2016r. w wersji elektronicznej na adres rewitalizacja@go-fb.eu, lub w złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  w Bogorii. 

Urząd Gminy Bogoria

ul. Opatowska 13
28-210 Bogoria

Telefon: 015 867-42-81
Fax: 015 867-42-81
Adres e-mail: urzad@bogoria.pl